Pedagogisch beleid KindZijn

Bieden van Sociaal- emotionele veiligheid Een veilige basis waarin kinderen hun omgeving kunnen verkennen en kunnen terugvallen op vertrouwde volwassenen.  Dankzij de vriendelijke en gemotiveerde pedagogisch medewerkers van KindZijn voelen kinderen zich welkom en krijgen ze de kans een vertrouwensband op te bouwen. Dit doen we door kinderen serieus te nemen in wat ze vertellen, […]

Nieuwsbrief 2023

KindZijn een kleinschalige buitenschoolse opvang in Amstelveen. Wij willen de kinderen goed leren kennen omdat dit de basis vormt voor een goede relatie welke wij nodig achten voor de opvang die wij bieden. Met elkaar willen wij ouders in laten zien dat KindZijn, naast thuis, de plek is waar het kind leert en zich ontwikkelt. […]

Buiten spelen is belangrijk!

De ontwikkeling van kinderen is een complex proces dat veel verschillende factoren omvat. Voor de optimale groei en vooruitgang moeten kinderen leren en onderwijs krijgen, maar ook genoeg tijd buiten doorbrengen. Buiten spelen is een belangrijke factor in de ontwikkeling van kinderen, want het biedt een breed scala aan voordelen. Ten eerste, buiten spelen biedt […]

Waarom is paardrijden goed voor kinderen?

Kinderen zijn opmerkelijk krachtige wezens, met een enorm potentieel om te ontwikkelen en te groeien. Helaas zijn zij ook kwetsbaar en kunnen er problemen ontstaan tijdens hun ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de juiste activiteiten te kiezen die hun ontwikkeling bevorderen, zoals paardrijden. Paardrijden is een uitstekende manier om kinderen te helpen bij hun […]