Bieden van Sociaal- emotionele veiligheid

Een veilige basis waarin kinderen hun omgeving kunnen verkennen en kunnen terugvallen op vertrouwde volwassenen. 

Dankzij de vriendelijke en gemotiveerde pedagogisch medewerkers van KindZijn voelen kinderen zich welkom en krijgen ze de kans een vertrouwensband op te bouwen. Dit doen we door kinderen serieus te nemen in wat ze vertellen, rekening houdend met hun emoties, hun behoeften en interesses. Maar ook door zorg te dragen voor een vrolijke en positieve groepssfeer. Wat kinderen bezighoudt en waar zij aan toe zijn moet leidend zijn voor de zorg, de begeleiding en de activiteiten die tijdens de opvang worden aangeboden. 

nieuwe kinderen 

De intake is de eerste echte kennismaking met zowel ouders/verzorgers als hun kind. Wij van KindZijn vertellen over wie wij zijn, maar we grijpen het gesprek ook aan om een eerste indruk te krijgen over de kinderen waar we mee te maken krijgen. Een nieuwe omgeving kan veel teweegbrengen voor kinderen. Daarom maken we bij KindZijn gebruik van wendagen. Hoe de wendagen er precies uit komen te zien wordt besproken met de ouders/verzorgers. 

Voor de pedagogische medewerkers is het belangrijk om de nieuwkomer te ondersteunen, zodat het zich prettig en veilig voelt op de opvang. De bestaande groep is een hechte groep. We hebben samen met de kinderen geleerd hoe we met elkaar nieuwe kinderen het beste kunnen ontvangen. Dit gaat op een spontane, leuke en vooral natuurlijke manier. 

Bevorderen van persoonlijke competenties

Elk kind zien hoe hij of zij daadwerkelijk is.

Bij de ontwikkeling van persoonlijke competenties gaat het zowel om de ontwikkeling van de persoonlijkheid als om de ontwikkeling van talenten.  In de omgang met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers ontwikkelen kinderen persoonskenmerken als zelfstandigheid, veerkracht, flexibiliteit, zelfvertrouwen, en creativiteit. Persoonlijkheidsontwikkeling gaat onder andere over steeds meer zelfstandig zijn, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en frustratietolerantie (tegen een stootje kunnen). Het betekent ook het ontwikkelen van een eigen identiteit en steeds beter weten wat je wilt en wat je wel en niet goed kunt. 

Bevorderen van sociale competenties

Vriendelijkheid, elkaar helpen, vriendschappen en leren hoe het zit.

Sociale competenties gaat over contacten met anderen in allerlei situaties zo ook op de BSO. Er speelt altijd van alles in een groep; kinderen helpen elkaar of zitten elkaar in de weg, trekken samen leuk op of pesten elkaar. Zo leren ze zichzelf kennen. 

Hoe oud of hoe jong je ook bent het is fijn om een vriend te hebben. Om samen mee te spelen, van te leren, mee te lachen Vriendschap heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van kinderen. Maar in een groep moeten kinderen ook leren omgaan met kinderen die ze niet mogen. Wij moeten in actie komen als een kind, om welke reden dan ook, vaak wordt buiten gesloten en alleen komt te staan in de groep. 

Wij bieden de kinderen ruimte en vrijheid waarin zij kunnen handelen en onderhandelen. Het is belangrijk dat er voldoende potentiële vriendjes of vriendinnetjes zijn, kinderen van hun eigen leeftijd. Daarnaast moet er ruimte zijn om op eigen initiatief met andere kinderen te spelen, ook zonder de aanwezigheid van de pedagogisch medewerkers. 

De inbreng van de pedagogisch medewerker kan nodig zijn om het spel uit te leggen, van de juiste regels te voorzien of om iets toe te voegen als verrijking van de spelmogelijkheden. Soms is het noodzakelijk om in te grijpen als er een ruzie uit de hand loopt, als er sprake is van pestgedrag of als het een kind echt niet lukt om samen met anderen te spelen. Pedagogisch medewerkers zijn een rolmodel voor kinderen, zoals zij zich in sociale situaties horen te gedragen. Onze wijze van steun bieden, troosten of solidariteit, is voor kinderen een voorbeeld. Ook de manier waarop de pedagogisch medewerkers contact maken met collega’s en ouders wordt door kinderen nauwkeurig waargenomen.

Overdracht van Normen & waarden

Op de BSO word kinderen onder andere geleerd dat iedereen een steentje bijdraagt aan een goed klimaat. Als de sfeer op de groep goed is wordt er minder snel iemand buitengesloten. De rol van de pedagogisch medewerker is hierin belangrijk. Het is belangrijk dat zij stuk voor stuk de kinderen kennen. Zij weten bijvoorbeeld hoe ze boosheid tonen en wat ze nodig hebben als ze verdrietig zijn. Het ene kind wil praten als hem iets dwars zit en het andere kind wil even met rust gelaten worden. Als er rekening wordt gehouden met die behoeftes, ontstaat er een veilige en ontspannen sfeer.

Als de groepssfeer goed is hebben kinderen respect voor verschillen. Er is ruimte om af te wijken van de groep. En een positieve groep is een kind dat extra zorg of aandacht nodig heeft een verbindende factor. Als de sfeer goed is, voelen kinderen zich vrij om zichzelf te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings