AVG bij Kinderopvang KindZijn

 

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  Dit is een Europese verordening van de Europese unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzameld KindZijn informatie?

Als u door middel van het invullen van een inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt vragen wij u een aantal persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • Uw de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van persoonsgegevens aan de belastingdienst, voor het voeren van onze loonadministratie, het verstrekken van informatie aan de GGD bij inspectie.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig is, of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke verplichtingen.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens dan kunt u altijd aan ons vragen.