Vanwaar de naam

Er is gekozen voor de naam KindZijn, omdat we er naar streven om zoveel mogelijk het kind, kind te laten zijn. Ze moeten zichzelf kunnen ontplooien en daarbij alle mogelijke ruimte krijgen. Wij proberen zoveel mogelijk vanuit het standpunt van het kind te denken en zo tot de beste ontwikkeling van het kind te komen.

Gewoon lekker ontspannen plezier hebben, je voordoen als een ander, torens bouwen, met auto’s racen, een balletje trappen of je uitleven met een kwast of gitaar. Het spelen speelt een belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling van ieder individueel kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling van het kind, op het cognitieve vlak, het sociale vlak, het motorische en het emotionele vlak.