Cursus EHBO aan kinderen bij KindZijn!

Cursus EHBO aan kinderen bij KindZijn Amstelveen!

Dinsdag 11 oktober zijn we vol enthousiasme gestart met een 3-daagse cursus EHBO aan kinderen. Zowel het personeel als de ouders van de kinderen namen deel aan de cursus.

Eerste hulp verlenen aan kinderen

Bij KindZijn zetten we ons uiteraard maximaal in voor de veiligheid van de kinderen die bij ons komen. Toch zitten ongelukjes in een klein hoekje. Kinderen moeten natuurlijk vooral spelen en plezier hebben en dan kan er altijd iets onvoorspelbaars gebeuren. Het is om deze reden belangrijk en altijd praktisch als er iemand in de buurt is, die eerste hulp aan kinderen kan verlenen. Daarom hebben wij samen met Jillz Kinderdagverblijf een cursus ‘EHBO verlenen aan kinderen’ georganiseerd.

De cursus EHBO bij KindZijn

De cursus is bedoeld voor zowel het personeel als de ouders van KindZijn en Jillz. Afgelopen dinsdag 11 oktober ging de cursus van start. In totaal deden er 12 mensen aan mee, waaronder 4 ouders van BSO KindZijn en onze pedagogisch medewerker Susana. De cursus beslaat 3 avonden, die gevuld worden met theorie en praktijk en de laatste avond zal worden afgesloten met een examen.

EHBO aan kinderen is toch anders!

Na de eerste cursusavond klonken er positieve geluiden. Zowel de ouders als medewerkers waren zeer enthousiast over de avond. Volgens één van de ouders bleek EHBO verlenen aan kinderen in bepaalde situaties namelijk niet te vergelijken met EHBO voor volwassenen. Denk maar aan reanimeren of hoe om te gaan met verslikking. Ook was men zeer te spreken over Jac, de EHBO docent.

Er zullen nog 2 cursusavonden volgen. We zijn benieuwd!