Assistent leidinggevende gezocht

Assistent leidinggevende gezocht

Kinderopvang KindZijn is een kleinschalige buitenschoolse opvang in centraal Amstelveen en wij zijn op zoek naar een assistent leidinggevende.
Het gaat om een dienstverband van 32 tot 36 uur/ 4 a 5 dagen per week.
Je staat voor een gedeelte op de groep en voert daarnaast management taken uit.

KindZijn is gespecialiseerd in het aanbieden van buitenschoolse opvang en onderscheidt zich in haar aanpak door combinatie van professionele en zorgzame opvang met een persoonlijke benadering.
Herken je jezelf in de onderstaande punten:
 Beschik jij over leidinggevende capaciteiten;
 Ben je inventief, actief, energiek;
 Straal je enthousiasme, vrolijkheid en warmte uit;
 Denk je vooruit en oplossingsgericht
 Kun je administratieve werkzaamheden snel en adequaat afhandelen
 En beschik je over een in de CAO vastgestelde opleiding voor kinderopvang en over ruime werkervaring?

Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou.

Heb je interesse, stuur dan een email met je informatie en CV naar: info@kindzijn.com t.a.v. Sandra.
Ook voor aanvullende informatie kun je een mail sturen met je vragen.

KindZijn heeft er een nieuw e-mailadres bij!

Sinds woensdag 4 oktober heeft KindZijn er een nieuw e-mailadres bij en dit e-mailadres is speciaal voor jullie! Hebben jullie iets leuks te vertellen, bijvoorbeeld de geboorte van een broertje of zusje, heb je binnenkort een optreden waar je graag iedereen voor uit wilt nodigen of heeft u een mooi artikel wat het delen waard is? Laat het ons weten via nieuws@kindzijn.com en dan zetten wij het op de website!

BSO KindZijn Amstelveen

Belangrijke data in 2017!

De jaarplanning voor 2017! Hieronder enkele belangrijke data betreffende BSO KindZijn in de komende periode. Schrijf ze alvast in je agenda!

Elke dinsdag, woensdag en donderdag
Onze nieuwe stagiaire, Jairo, is begonnen! En werkt op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Donderdag 9 maart
Bijeenkomst van de oudercommissie
Thema: Pedagogisch beleid en kwaliteitsverbetering.

Donderdag 25 mei & vrijdag 26 mei 
Op Hemelvaart en de dag na Hemelvaart is BSO KindZijn gesloten!

Juni 2017
Bijeenkomst van de oudercommissie
Thema: Beleid gezondheid, communicatie en ouderavond september/oktober.

Maandag 7 augustus t/m vrijdag 18 augustus
Zomersluiting! In deze 2 weken is BSO KindZijn gesloten.

September 2017
Bijeenkomst van de oudercommissie
Thema: Beleid veiligheid en tarieven 2018 vaststellen.

September / oktober 2017
Ouderavond.

December 2017
Bijeenkomst van de oudercommissie
Thema: Afsluiting 2017 en vaststellen jaarplanning 2018.

 

Geschillencommissie

Klachtenvrij in 2016!

Eind februari ontvingen wij een brief van de landelijke Geschillencommissie. Hierin werden we gefeliciteerd met het nieuws dat BSO KindZijn geschilvrij is in 2016. Dat betekent dat er vorig jaar geen enkel geschil of klacht tegen ons is ingediend.

Uiteraard is het ieder jaar ons streven om een goede dienstverlening te verzorgen voor zowel de ouders als de kinderen. Toch zijn we er erg trots op! Hieronder kun je de tekst lezen uit de brief.

 

Brief Geschillencommissie

 

Den Haag, 22 februari 2017

Betreft: Geen geschillen in 2016

 

Geachte heer, mevrouw,

In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peutersneeplzalen geen geschillen ingediend tegen uw organisatie en/of vestigingen. Een mooie prestatie waarmee wij u graag feliciteren.

Certificaat

Uw vestigingen ontvangen per post een certificaat waarop staat dat de organisatie het afgelopen jaar geschilvrij was. Een mooie manier om (potentiële) klanten op de goede dienstverlening te wijzen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang via info@klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900-1877 (20 cent/gesprek). Samen zorgen we ervoor uw organisatie ook in 2017 geschilvrij blijft. Op www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ondernemers vindt u meer informatie over diverse onderwerpen, waaronder de klachtenregeling en communicatie met ouders.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het Klachtenloket Kinderopvang,

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaken

Cursus kinder-EHBO

Cursus kinder-EHBO met succes afgerond!

Inmiddels is de cursus kinder-EHBO die we samen met Jillz Kinderdagverblijf organiseerden met succes beëindigd. Iedereen die aan de cursus heeft deelgenomen is geslaagd! Dat is toch mooi nieuws!

KindZijn kinder EHBO

Deelnemers positief over Kinder-EHBO

Ook waren de berichten vanuit de deelnemende ouders en medewerkers zeer positief.  Zowel de mensen die de gehele cursus hebben gevolgd als de mensen die deelnamen aan de herhalingscursus hebben er veel van opgestoken. Ook gaven ze aan dat ze weer even op scherp gezet zijn en bewuster van zijn van de hulp die ze zelf kunnen bieden.

Jaarlijkse cursus EHBO voor kinderen

BSO KindZijn en Jillz Kinderdagverblijf zijn van plan om de cursus EHBO voor kinderen jaarlijks terug te laten komen. En hierbij zal er dan voor iedereen plek zijn om deel te nemen. Dat betekent zowel het personeel en de ouders als de opa’s en oma’s!

KindZijn kinder EHBO

GGD Inspectie 2016 bij KindZijn Amstelveen

Geen overtredingen bij GGD inspectie!

Op 20 september 2016 kwam de GGD onverwachts bij ons op bezoek voor een GGD inspectie. Hoewel wij de eisen aan kinderopvang zeer hoog in het vaandel hebben staan, blijft dat toch altijd eventjes spannend. De GGD controleert namelijk altijd zeer nauwkeurig en zijn streng in hun beoordeling. Onlangs kregen wij het rapport toegestuurd en de toezichthouder heeft geen één overtreding geconstateerd. Daar zijn wij uiteraard erg trots op!

Inspectie door GGD

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam, die toezichthouder is op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Na het bezoek stelt de GGD een rapport op dat openbaar worden gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook is iedere kinderopvang verplicht om dit rapport op onze website te vermelden. Zo weten de ouders of de opvang de wetten goed navolgt en of het een veilig verblijf garandeert.

Bevindingen controle van eisen aan kinderopvang

In het onderzoek van de GGD worden verschillende kwaliteitseisen onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een risicoprofiel opgesteld. Er wordt onder andere gekeken naar het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht.

Het is belangrijk dat de GGD goed controleert of kwaliteitseisen goed worden nageleefd bij iedere kinderopvang. Daarnaast geeft het rapport ook inzicht hoe BSO KindZijn in de praktijk werkt en waar wij voor staan. Het is daarom altijd goed om als ouder het rapport te lezen. Wij hebben hieronder de belangrijkste citaten uit het rapport gehaald die een goed beeld geven van de dagelijkse praktijk in onze opvang. Het gehele rapport kun je hier downloaden. Daarnaast vind je het rapport op onze pagina ‘Inspectie GGD‘.

Over de locatie

“De ligging van de buitenschoolse opvang sluit aan bij de visie van het kindercentrum om zich voornamelijk te richten op sport en spel. Tevens biedt de buitenschoolse opvang zwemles aan, waarvoor een samenwerkingsverband is aangegaan met zwembad De Waterlelie in Aalsmeer.”

Over het Pedagogisch klimaat

“De beroepskrachten geven de kinderen taken en verantwoordelijkheden die aansluiten bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Tijdens het lopen van school naar de buitenschoolse opvang worden spelenderwijs de verkeersregels met de kinderen doorgenomen.”

“Wanneer de beroepskrachten de kinderen ophalen van school, begroeten zij elk kind individueel en vragen zij hoe de dag was. Tijdens het inspectiebezoek communiceren de beroepkrachten veel met de kinderen en heerst er een ontspannen sfeer in de groep.”

Over personeel en groepen

“De toezichthouder heeft tijdens het laatste inspectieonderzoek beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.”

Over veiligheid

“De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek, op het gebied van de veiligheidsrisico’s met name gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent het ophalen van de kinderen uit school. De beroepskracht maakt gebruik van een lijst waarop alle op te halen kinderen vermeld staan en heeft een telefoon bij zich waarmee ze ouders kan bellen als een kind dat op de lijst staat om opgehaald te worden, niet aanwezig is. De beroepskracht wacht bij de uitgang van de klassen op de kinderen en houdt onderweg in de gaten dat de kinderen aan de kant van de stoep lopen die het verst van de weg af is. De jongere kinderen moeten bij oversteekpunten de beroepskracht een hand geven.”

Over gezondheid

“De beroepskracht vertelt dat bij elke intake wordt gevraagd naar allergieën en bijzonderheden. Als een kind een allergie heeft, wordt dit genoteerd en gebundeld in een map die in de groepsruimte ligt en opgenomen op een papier dat in een kast in de groepsruimte hangt. Op dit papier staan de foto’s van kinderen met een allergie met daarbij informatie over wat ze wel en niet mogen.”

Over de accommodatie

“De buitenschoolse opvang maakt momenteel gebruik van één groepsruimte. Deze is passend ingericht met speelhoeken en gevarieerd speelmateriaal. Zo hebben de kinderen onder andere de beschikking over (bord)spellen, verkleedkleren, lego en blokken. Ook kunnen de kinderen knutselen aan een speciale knutseltafel en staat er een grote kast met onder andere boeken.”

“De buitenschoolse opvang maakt gebruik van een aangrenzende buitenspeelruimte met een grasveld en een straatvoetbalveld. Ook is er een houten speelhuis, schommels, een glijbaan en een zandbak. Tevens is er voldoende los buitenspeelmateriaal, zoals kinderfietsen, voetballen en skeelers.”

Over het ouderrecht

“De klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen is op passende wijze onder de aandacht gebracht van ouders. De klachtenprocedure en het klachtenreglement zijn op de website van de buitenschoolse opvang geplaatst, namelijk op www.kindzijn.com. Tevens wordt de mogelijkheid om een klacht in te dienen beschreven in de huisregels die ouders bij het intakegesprek ontvangen.”

Heb je vragen over het inspectierapport of andere vragen over onze opvang? Neem gerust contact met ons op!

Cursus EHBO aan kinderen bij KindZijn Amstelveen!

Cursus EHBO aan kinderen bij KindZijn!

Dinsdag 11 oktober zijn we vol enthousiasme gestart met een 3-daagse cursus EHBO aan kinderen. Zowel het personeel als de ouders van de kinderen namen deel aan de cursus.

Eerste hulp verlenen aan kinderen

Bij KindZijn zetten we ons uiteraard maximaal in voor de veiligheid van de kinderen die bij ons komen. Toch zitten ongelukjes in een klein hoekje. Kinderen moeten natuurlijk vooral spelen en plezier hebben en dan kan er altijd iets onvoorspelbaars gebeuren. Het is om deze reden belangrijk en altijd praktisch als er iemand in de buurt is, die eerste hulp aan kinderen kan verlenen. Daarom hebben wij samen met Jillz Kinderdagverblijf een cursus ‘EHBO verlenen aan kinderen’ georganiseerd.

De cursus EHBO bij KindZijn

De cursus is bedoeld voor zowel het personeel als de ouders van KindZijn en Jillz. Afgelopen dinsdag 11 oktober ging de cursus van start. In totaal deden er 12 mensen aan mee, waaronder 4 ouders van BSO KindZijn en onze pedagogisch medewerker Susana. De cursus beslaat 3 avonden, die gevuld worden met theorie en praktijk en de laatste avond zal worden afgesloten met een examen.

EHBO aan kinderen is toch anders!

Na de eerste cursusavond klonken er positieve geluiden. Zowel de ouders als medewerkers waren zeer enthousiast over de avond. Volgens één van de ouders bleek EHBO verlenen aan kinderen in bepaalde situaties namelijk niet te vergelijken met EHBO voor volwassenen. Denk maar aan reanimeren of hoe om te gaan met verslikking. Ook was men zeer te spreken over Jac, de EHBO docent.

Er zullen nog 2 cursusavonden volgen. We zijn benieuwd!

Kinderopvang KindZijn Amstelveen

Kinderopvang KindZijn klachtenvrij in 2014!

Onlangs ontvingen wij de klachtenvrijbrief voor 2014 van de klachtencommissie. Wij kunnen jullie hierbij melden dat er geen officiële klachten van ouders zijn geweest. Wij nemen klachten zeer serieus en zijn uiteraard trots dat er vorig jaar geen één klacht is ingediend door de ouders!

Klachtenvrijbrief downloaden

Download hier de Klachtenvrijbrief 2014 van de Klachtencommissie.

Nieuwe regels aanvraag kinderopvangtoeslag!

De regels voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag wijzigen helaas voortdurend. Houd de regels daarom goed in de gaten!

Je kunt alle informatie over – en voorwaarden voor – toeslagen vinden op de website voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Indien er speciale regels veranderen voor KindZijn, zullen wij je hier uiteraard van op de hoogte brengen.

Nieuwe website Kinderopvang KindZijn

Kinderopvang KindZijn heeft een nieuwe website! En daar zijn we uiteraard enorm blij mee!

Informatie eenvoudig vindbaar

We kunnen vanaf nu zelf de informatie op onze website aanpassen. Daarbij zijn we erg trots op de nieuwe lay-out! Deze is weliswaar wat strakker en iets minder speels, maar daardoor ook een stuk duidelijker en daarmee direct gebruikersvriendelijker is voor onze bezoekers. De nieuwe indeling heeft als doel dat alle informatie over KindZijn makkelijk en snel te vinden is.

Voltooiing website kinderopvang

De site is deze week gelanceerd en zal de komende weken nog verder worden ingevuld. Daardoor kan de site er nog iets anders uit komen te zien dan op dit moment, maar de basis is er en de lay-out staan vast!

We hopen dat ouders prettig door de website kunnen navigeren en ze alle informatie over onze gezellige buitenschoolse opvang makkelijk tot zich kunnen nemen. En uiteraard hopen we snel oog in oog in contact te komen!

Dikke knuffel

Dikke knuffel