Kinderopvang KindZijn Amstelveen

Ouders

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen de kinderopvang! KindZijn wil samen met de ouders en de oudercommissie de beste opvang creëren voor de kinderen. Daarbij stellen wij als doel om zowel de kinderen als de ouders en begeleiders zich thuis te laten voelen. Daarom werken wij graag samen met de ouders. En mochten er eventuele problemen of vragen zijn? Dan is het natuurlijk ten alle tijden mogelijk om dit met de begeleiding te bespreken. Ouders en begeleiders hebben dagelijks contact met elkaar en kunnen ieder moment informatie en gedachten met elkaar uitwisselen.

Oudercommissie

Wij hechten veel waarde aan de opvattingen en gedachten van ouders. Een oudercommissie is verplicht en vinden wij ook erg belangrijk. Daarom komen we meerdere keren per jaar samen. De commissie is namelijk de schakel tussen kind, ouder én de begeleiding.

Wilt u ook onderdeel worden van de oudercommissie? Dat kan! Stuur ons een berichtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op! Door zitting te nemen in de commissie heeft u een adviserende rol richting KindZijn.

Kinderopvang KindZijn Amstelveen

Leden oudercommissie

De oudercommissie is geïnstalleerd op 14 juli 2011.
Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende leden:

 • Michel Weijand (voorzitter), vader van Nora
 • Michel Uitdebulten, vader van Nikki
 • Dimitra Prekatsounaki, moeder van Vera
 • Livia Fedeles, moeder van Celine

De commissie denkt mee over:

 • Pedagogisch beleidsplan KindZijn
 • Voeding
 • Dagelijkse gang van zaken tijdens de opvang
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn kinderen
 • Kosten van de opvang

BSO KindZijn Amstelveen

Bijeenkomsten Oudercommissie

Wij streven ernaar dat de commissie 4 keer per jaar bij elkaar komt. De exacte data worden gedurende het jaar vastgesteld. De vaststelling van deze data gaat zoveel mogelijk in overleg met de leden van de commissie.

Op de volgende data komt de oudercommissie bijeen:

 • 7 maart
 • Mei / juni (datum wordt nog vastgesteld)
 • September (datum wordt nog vastgesteld)
 • December (datum wordt nog vastgesteld)

Klachtenloket

Klachten nemen we bij KindZijn zeer serieus. Wij zijn daarom aangesloten bij ‘Klachtenloket Kinderopvang’. Dit is een onafhankelijk orgaan dat door ouders geraadpleegd kan worden. Meer weten over klachten? Lees hier verder!